Úvod
Spoločnosť Vodocentrum s.r.o.
bola založená v roku 1996 ako veľkoobchod zaoberajúci sa komplexnými dodávkami materiálov pre výstavbu, rekonštrukcie a opravy vodovodných a kanalizačných sietí, odvodňovacích systémov od domácich i zahraničných výrobcov.

Naša spoločnosť sa zaoberá nielen komplexnými dodávkami materiálov pre výstavbu vodovodných a kanalizačných sietí ale aj výstavbou vodovodov a kanalizácií a výrobou atypických výrobkov na báze PVC, PP, HDPE.

Cieľom našej spoločnosti je maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov zamestnancami našej firmy a to za nízke ceny s vysokou kvalitou a v krátkych dodacích lehotách.Spoločnosť Vodocentrum s.r.o. Trenčín zabezpečuje vlastnými prostriedkami tieto služby:
  • doprava na miesto určenia,
  • poradenská a inžinierska činnosť v oblasti výstavby vodovodov a kanalizácii,
  • výroba atypických prvkov: vpuste a žľaby,
  • zváranie šľachtených materiálov: PVC, HDPE, PP,
  • elektrofúzne zváranie HDPE materiálov,
  • výstavba vodovodov a kanalizácii.
veľkoobchod s vodovodnými a kanalizačnými systémamiVODOCENTRUM s.r.o.
Zlatovská 32
911 01 Trenčín

+421 32 6583123-5
odbyt@vodocentrum.sk

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."

citát:
Leonardo da Vinci
4