Katalóg
A) VODOVODNÝ SYSTÉM: B) KANALIZAČNÝ SYSTÉM: C) ŠACHTOVÝ PROGRAM: D) VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA: E) HL SYSTÉM. (viac informácií)
F) ODTOKOVÉ SYSTÉMY. (viac informácií)
G) ODLUČOVAČE ĽAHKÝCH KVAPALÍN. (viac informácií)
H) LAPAČE TUKOV. (viac informácií)
I) LIATINOVÉ POKLOPY A MREŽE. (viac informácií)Spoločnosť Vodocentrum s.r.o. Trenčín zabezpečuje vlastnými prostriedkami tieto služby:
  • doprava na miesto určenia,
  • poradenská a inžinierska činnosť v oblasti výstavby vodovodov a kanalizácii,
  • výroba atypických prvkov: vpuste a žľaby,
  • zváranie šľachtených materiálov: PVC, HDPE, PP,
  • elektrofúzne zváranie HDPE materiálov,
  • výstavba vodovodov a kanalizácii.
Spoločnosť Vodocentrum s.r.o. sa zaoberá nielen komplexnými dodávkami materiálov pre výstavbu vodovodných a kanalizačných sietí ale aj výstavbou vodovodov a kanalizácií a výrobou atypických výrobkov na báze PVC, PP, HDPE.
veľkoobchod s vodovodnými a kanalizačnými systémamiVODOCENTRUM s.r.o.
Zlatovská 32
911 01 Trenčín

+421 32 6583123-5
odbyt@vodocentrum.sk

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."

citát:
Leonardo da Vinci
4